Регистрация / Вход

Свежак

17 сессия / Бюджет Вольнянска на 2017 год

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  ст.77 Бюджетного кодексу України,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017рік:

-  доходи  міського  бюджету у сумі  26 398 536,00 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  24 878 853,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 519 683,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  226 060 ,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 26 398 536,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  19 618 263,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 6 780 273,00 грн.;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5 260 590,00 грн.  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 260 590,00 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 19 618 263,00 грн. та спеціальному фонду 6 780 273,00 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  10 000,00 грн.

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

5.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 10 000,00 грн.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

поточні трансферти населенню.

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  22 107 935,00 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду).

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 1 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду).

14. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів у межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2017 рік.

15. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку фінансів та бюджету. В процесі виконання  міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснюється перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду міського бюджету.

Додаток 1: Доходи 2017
Додаток 2: Фінансування
Додатки 3: Видатки
Додаток 6: Бюджет розвитку на 2017 рік
Додаток 7: Програми

Вольнянский Край / Видео журнал Вольнянска 2012-2019